• Gợi ý từ khóa:
  • Dàn karaoke, Đầu karaoke, Micro karaoke, loa karaoke...

Chi nhánh 1

  • Nguyễn Viết Anh Thư
  • 16/03/2018

CN1: 207 Tân Phước, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

 Điện thoại: 

-Mr. Nghĩa: 0932.033.677

-Mr. Minh: 0937.794.455

####

##<iframe width="900" height="500" style="border: 0;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6452764204987!2d106.66178144962802!3d10.761797662370434!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eef6530bca5%3A0x2882175bc90fcfca!2sVidia+Shop!5e0!3m2!1svi!2s!4v1519988920465" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>##

 



Bài viết liên quan


0
VIDIA back to top