• Gợi ý từ khóa:
  • Dàn karaoke, Đầu karaoke, Micro karaoke, loa karaoke...

Chi nhánh 4

  • Lan Haravan
  • 13/03/2018

CN4: 287 Nguyễn Oanh, Phường 17,  Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại:  

- Hotline: 0902.799.186 - 0902.699.186

- Mr. Tất Trung: 0932 175 741

####

##<iframe width="900" height="500" style="border: 0;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2770.8861760926834!2d106.6751771679916!3d10.839997582192089!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175285333679ecd%3A0x7c000b55562ec2dc!2sVidia+Nguy%E1%BB%85n+Oanh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1521170229697" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>##Bài viết liên quan


0
VIDIA back to top